رقابت جدی حاشیه نشینان خلیج فارس در حوزه فناوری هوش مصنوعی؛ فردا از كشورهای منطقه جا بمانیم، مدیران امروز باید پاسخگو باشند

«امارات، وزارت هوش مصنوعی تاسیس كرد. نخستین دانشگاه اختصاصی هوش مصنوعی دنیا در امارات راه اندازی شد. نمایشگاه فناوری های هوش مصنوعی در…