بازداشت فردی كه قصد خودسوزی در وزارت ارتباطات را داشت، تكذیب لطمه دیدن این فرد

خط رند ۹۱۲: مركز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اعلام نمود: فردی كه ظهر امروز قصد خودسوزی در ساختمان مركزی را داشت، بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، مركز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود: “مقارن ظهر امروز پیمانكار یكی از شركت های طرف قرارداد با حوزه ICT به دنبال عدم وصول مطالباتش از شركت مذكور به همراه گالن بنزین به ساختمان مركزی وزارتخانه ارتباطات بازگشت و ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه و پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون، قصد خودسوزی داشت كه به محض مشتعل شدن قسمتی از لباس وی با هوشیاری و عكس العمل بموقع كاركنان مركز حراست و یگان انتظامی، اطفا حریق صورت گرفت و فرد مذكور بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده شد.”

منبع: