كاپشن بادگیر خورشیدی به بازار آمد

خط رند ۹۱۲: یك بادگیر خورشیدی ابداع شده كه با نور آفتاب شارژ می شود و شب در تاریكی می درخشد. كافی است این بادگیر در مجاورت منبع نور قرار گیرد تا انرژی ذخیره شده را باردیگر منتشر كند.
دریافت ۶ MB به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، یك كت بادگیر مخصوص ابداع شده كه با انرژی خورشیدی شارژ می شود. این بادگیر در تاریكی می درخشد اما طی روز رنگ آن تغییری نمی نماید. لباس مذكور دارای یك لایه مخصوص حاوی یك توری درخشان است. این لایه مخصوص بعد از مجاور در مقابل منبع نور، باردیگر نور خورشید را منتشر می كند. شركت Vollebakاین بادگیر خورشیدی را ابداع كرده است.

منبع: