كاهش چشم گیر ترابردپذیری از شروع امسال

خط رند ۹۱۲: آمار ترابردهای تكمیل شده نشان میدهد ترابردهای دو اپراتور همراه اول و ایرانسل از ۱۰ هزار از شروع سال جاری به ۵۰۰۰ در دی ماه رسیده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، طرح ترابردپذیری شماره ها (MNP) در طول سال ها درگیر اما و اگرهایی بود كه درنهایت از سال ۱۳۹۵ اجرایی شد. به سبب این طرح، شرایطی فراهم می شود كه مشتركان با حفظ شماره خود بتوانند اپراتور ارائه دهنده خدمات خودرا عوض كنند. البته پروسه ترابرد شرایط خاص خودرا دارد و ممكنست بعضی از درخواست های ترابرد از طرف مشتركان با موافقت مواجه نشود.
احراز نشدن هویت مانند تطابق نداشتن مشخصات اعلام شده با مشخصات دارنده شماره، رعایت نكردن ترابرد نظیربه نظیر مانند درخواست ترابرد سیمكارت دایمی به اعتباری و برعكس، فعال نبودن سیمكارت، فعال بودن كمتر از سه ماه سیمكارت شماره مورد درخواست برای ترابرد و پرداخت نكردن بموقع صورتحساب اولیه صادرشده از اپراتور فرستنده توسط مشترك در سیمكارت های دائمی از دلیلهای رد درخواست ترابرد عنوان شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمار ترابردهای صورت گرفته از شروع سال جاری را منتشر نموده است.

البته باید در نظر داشت تنها تعداد تراز، ملاك اول بودن یك اپراتور در ترابرد نیست. موارد دیگری همچون كیفیت، تعداد تخلفات، سرعت ترابرد و تجربه كاربری هم وجود دارد و برخی از این پارامترها به نحوه ارائه سرویس برمی گردد. ممكنست یك اپراتور در یك مدت زمان، سرویس خاصی عرضه نماید كه در آن زمان مشترك به اپراتور ترابرد كند و بعد بخواهد به اپراتور مبدا خود برگردد؛ این دلیل نمی گردد اپراتوری كه از آن بازگشته، سرویس نامناسبی داشته و یا اپراتوری كه الان انتخاب نموده سرویسش مناسب می باشد.
در هر حال، برای اجرای این طرح لازم است كه در گام اول مشترك بوسیله مراجعه به سایت یا بازگشت حضوری به دفاتر خدماتی اپراتوری كه می خواهد به آن مهاجرت كند، فرم درخواست را تكمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح ثبت نام كند. بعد از آن در صورتیكه فرد از شرایط لازم برخوردار باشد بوسیله یك پیامك تأیید ثبت نام او به اطلاعش خواهد رسید.
هم چنین قبل از اجرای طرح ترابردپذیری لازم است مشترك حداقل سه ماه در اپراتور ارائه دهنده خدمات اولیه فعالیت داشته باشد. از طرف دیگر امكان تغییر اپراتورها تنها دو بار در سال میسر است و بعد از این تغییرات هزینه تمامی سرویس ها، تماس و پیامك مطابق با اپراتوری كه به آن ترابرد شده محاسبه می گردد.

منبع: