كاهش رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن همراه

به گزارش خط رند ۹۱۲ اجرای رومینگ ملی یعنی درصورت نبود آنتن یك اپراتور در منطقه ای، بتوان از آنتن اپراتور دیگر استفاده كرد؛ در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، بیشتر از ۱۳ میلیون مكالمه از راه رومینگ ملی صورت گرفته كه در مقایسه با سه ماهه سوم، با ۶۱۳ هزار كاهش روبه رو بوده است.
به گزاش ایسنا، رومینگ ملی اولین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه ای، سیمکارت مشترکان آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات از راه رومینگ ملی، حاکی از آنست که در مجموع ۱۳ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۹۵ مکالمه از راه رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته است.

از این میان، همراه اول میزبان ۱۱ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۸۳۸ مکالمه و ایرانسل میزبان یک میلیون و ۹۰۷ هزار و ۲۵۷ مکالمه بوده است. مقایسه این آمار با آمار سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ حاکی از کاهش ۶۱۳ هزار و ۹۳۴ عددی در مکالمات رومینگ بین اپراتورهاست.