وزارت صنعت تیتر یك شد!

خط رند ۹۱۲: یكی از مهم ترین خبرهای اقتصادی امروز (یكشنبه) مبحث استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. در حالی از جانب…

Posted On

آرامش به بازار بازگشت

خط رند ۹۱۲: رئیس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و موبایل اظهار داشت: شرایط بازار تهران و خیابان جمهوری به دور از اعتراض و…

Posted On