سفارش ساخت بج سینه

خط رند ۹۱۲: بج به معنای نوعی قطعه كوچك ،كه اغلب از آلیاژی از برنج می باشد ، كه آرم و یا اسم…

Posted On