به داد گوشیهای سرقتی برسید!

خط رند ۹۱۲: در حالیكه رجیستری می تواند مانع استفاده از گوشیهای سرقتی شود، اما با افزایش قیمت گوشی، دردسر كسانی كه گوشی…

Posted On