كفپوشهای اپوكسی

واكنش بین رزین اپوكسی و هاردنر اپوكسی كه یك سیكلو آلیفاتیك آمین می تواند باشد یك واكنش افزایشی گرمازا و بدون تولید محصول…

Posted On

تبلیغات انتخاباتی مجلس

تبلیغات اینترنتی انتخابات از راهكارهای مهم و كم هزینه پیروزی در انتخابات مجلس است. تبلیغات مجلس شورای اسلامی که از آن با عنوان…

Posted On

حفاظ پنجره ایمن كاران

خط رند ۹۱۲: گروه صنعتی ایمن كاران وحدت با بیش از ۲۰۰۰ پروژه موفق در سطح كشور آمادگی خود را به ارگان های…

Posted On

خرید وی پی ان برای تحریم ها

از زمان افشاگری های ادوارد اسنودن در سراسر جهان برقراری ارتباط دیجیتال به یك نیاز اساسی جامعه تبدیل شده است. رمزگذاری در اینترنت…

Posted On