دستور هفتگی مجلس

خط رند ۹۱۲: تشكیل كمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در دستوركار جلسات علنی هفته جاری مجلس است.به گزارش خط…

Posted On