گپ زدن یا چت چیست؟

چت یا گپ زدن به ارتباط همزمان دو كاربر در اینترنت گفته می شود كه امروزه بوسیله نرم افزار ها یا اپلیكیشن ها…

Posted On