رباتی که به کمک آتش نشان ها می آید

به گزارش خط رند ۹۱۲ دانشمندان رباتی ساخته اند که مجهز به سنسورهای مختلف و دوربین گرمایی است تا در دود ببیند. این ربات می تواند خطر انفجار را به آتش نشانان اخطار دهد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، کنسرسیومی به رهبری دانشگاه اروبو(Örebro) در سوئد ربات SmokeBot را طراحی نموده است. این ربات مقرر است ماموریت های شناسایی در ساختمان های مملو از دود یا قابلیت دید کم را فراهم آورد. بدین سان نقشه ای برای آتشنشانان فراهم می گردد.
این ربات هم اکنون می تواند با تلفیقی از دوربین گرمایی، یک دوربین با رادار سه بعدی و یک واحد LiDAR(ردیابی و طیف یابی نور) در دود ببیند.تصاویر و اطلاعات دیگر به صورت واقعی برای اپراتور انسانی خارج ساختمان فرستاده می گردد. این اپراتور با استفاده از اینترنت می تواند ربات را کنترل کند.

همچنین ربات در صورت قطع ارتباط با اپراتور به صورت خودکار راه برگشت به آخرین مکانی را می یابد که در آنجا به اینترنت دسترسی داشت.
SmokeBot همینطور مجهز به سنسور گاز است که قابلیت ردیابی نوع، دما و غلظت گازهای موجود در ساختمان را دارد. ربات با کمک این اطلاعات خطر انفجار را به آتشنشانان اخطار می دهد.
البته باید پیش از به کارگیری آن سرعت ربات کمی بهبود یابد. درحال حاضر ۱۵ تا ۳۰ دقیقه طول می کشد تا اطلاعات کافی را جمع آوری کند. چنین مدت زمانی برای نجات افراد از آتش طولانی است.
یکی دیگر از موارد استفاده این ربات در حوزه کشاورزی است. سنسورهای گاز این دستگاه می توانند انتشار گازهای مختلف را اندازه گیری کنند.