نشست بهره برداری از فناوری های داخلی حوزه سلامت برگزار می گردد

خط رند ۹۱۲: نشست بهره برداری از فناوری های داخلی حوزه سلامت همزمان با همایش بین المللی بیمارستان هوشمند برگزار می گردد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پارک فناوری پردیس، یکی از دغدغه های اصلی مراکز درمانی و بیمارستانهای کشور، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی با هدف افزایش بهره وری و عرضه خدمات به مراجعین است. از سوی دیگر، شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور عضو پارک ها و مراکز رشد و همینطور صنایع نوینی در کشور در این حوزه فعال می باشند که فناوری ها، محصولات و خدماتشان می تواند به این هدف کمک نماید.
در همین راستا مرکز فن بازار ملی ایران در نظر دارد «نشست بهره برداری از فناوریهای داخلی حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی» را با هدف آشنایی مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی با محصولات دانش بنیان و فناوریهای داخلی این حوزه، با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور این حوزه و جمعی از متخصصان و متولیان مراکز درمانی و بیمارستانهای سراسر کشور برگزار کند.
رویکرد این نشست، مواجه کردن طرفین با یکدیگر و عرضه محصولات و فناوری ها به مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی در حوزه های تجهیزات و ملزومات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات و لوازم هتلینگ بیمارستانی، لوازم مصرفی پزشکی و فناوری زیستی است.
این نشست که مرداد ماه سال جاری و با حضور شرکتهای دانش بنیان و فناور فعال در هر یک از حوزه های بالا از سراسر کشور برگزار می شود، شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول به عرضه محصولات و دستاوردهای شرکتهای منتخب در قالب نمایشگاه به مدیران اختصاص دارد، و در بخش دوم هم جلسات مذاکره اختصاصی (B۲B) بین عرضه کنندگان و خریداران این محصولات برگزار می گردد.
همچنین همزمان با این نشست، «دومین همایش بین المللی بیمارستان هوشمند و راهکارهای عملیاتی» همراه با عرضه امتیاز بازآموزی هم برگزار می شود.