گمرک مسئول تایید اطلاعات گوشیهای تلفن همراه مسافری نیست

خط رند ۹۱۲: گمرک ایران تاکید کرده است که راستی آزمایی اطلاعات گوشیهای تلفن همراه مسافری وظیفه گمرک نیست.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته، حاشیه هایی در مورد واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری به وجود آمد و واردکنندگان رسمی این گوشیها با انتقاد از واردات مسافری گوشی تلفن همراه، تلویحا گمرک ایران را بعنوان یکی از مقصران این اتفاق خواندند.

در این راستا، مهدی محبی – رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی – اظهار داشته بود: مدتی است که روند تخصیص ارز برای واردات کالا با کندی های مختلف مواجه شده و بر همین مبنا به جای واردات رسمی تلفن همراه، شاهدیم که عده ای به صورت چمدانی گوشیهایی را وارد کشور می کنند که گارانتی ندارد و حقوق مردم در واردات آنها رعایت می گردد. هیچ کس هم به فکر نیست و با این اوصاف این مورد معضلی جدید خواهد شد.

وی این را هم گفته بود که افرادی که به این شیوه گوشیهای خویش را وارد می کنند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم معاف خواهند شد. از جانب دیگر کد فعال سازی مربوط به طرح رجیستری را هم دریافت می کنند، چونکه طبق قوانین موجود، واردات مسافری امکان دریافت چنین کدی را دارد.

بر همین اساس، گمرک ایران به این اخبار واکنش نشان داد و اعلام نمود که راستی آزمایی اطلاعات گوشیهای تلفن همراه مسافری با اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران، طبق مصوبات کارگروه طرح رجیستری بر عهده گمرک نیست.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، در طرح رجیستری، مسئولیت اظهار و دریافت حقوق ورودی و عوارض گمرکی گوشیهای مسافری بر عهده گمرک است و گمرک موظف به ارسال این اطلاعات به سامانه همتا است که این کار برپایه مصوبات از جانب گمرک انجام می شود، اما بعد از ارسال این اطلاعات، راستی آزمایی اطلاعات مسافران پیش از فعال سازی گوشیهای مسافری بر عهده سامانه همتاست.

مسافران با استفاده از سامانه مسافری گمرک نسبت به اظهار گوشی و پرداخت حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده حسب ارزش های گمرکی مندرج در سامانه جامع گمرکی برپایه مقررات مسافری اقدام می کنند.

بنابراین گزارش، طبق مصوبات، کنترل اطلاعات گوشیهای تلفن همراه مسافری ورودی با اطلاعات گذرنامه و پروازها بر عهده سامانه همتاست و این اقدامات بر مبنای طرح رجیستری در حوزه اختیارات و تعهدات سامانه همتا تعریف شده است و مسئولیت عدم اجرای این تعهدات با گمرک نیست.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، در توضیحات گمرک ایران آمده است که حقوق و عوارض گمرکی تمامی گوشیهای تلفن همراه مسافری که به سامانه مسافری گمرک اظهار شده اند، دریافت شده است، اما راستی آزمایی اطلاعات مسافران بر مبنای اطلاعات پرواز و پاسپورت مسافران در تعهدات سامانه همتا بوده و باید بعد از ارسال اطلاعات گوشیهای مسافری از سامانه گمرک به همتا تطبیق و راستی آزمایی اطلاعات با اطلاعات پرواز و گذرنامه مسافران، پیش از رجیستری گوشی صورت گیرد.