کسب مقام تیمهای ایرانی در مسابقات رباتیک

به گزارش خط رند ۹۱۲ در مسابقات جهانی رباتیک فیرا در کشور تایوان ۱۶ مقام مختلف دانش آموزی و دانشجویی توسط تیم های ایرانی کسب شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در انتها رقابت های تیم ها در بخش های دانش آموزی و دانشجویی، تیم های ایرانی حاضر در این مسابقات موفق به کسب عناوین مختلف جهان شدند.
سروش صادق نژاد، عضو هیات رئیسه فدارسیون جهانی رباتیک فیرا اضافه کرد: در بخش رقابت های دانش آموزی و در لیگ ربات های انسان نمای دانش آموزی تیم مشترک مدرسه رباتیک امیرکبیر و موسسه پژوهشی آرمان موفق شد در رقابت با سایر رقبای خود از سایر کشورها به مقام سوم این رقابت ها برسد. در همین لیگ تیمی دیگر از مدرسه رباتیک امیرکبیر موفق به کسب مقام چهارم رقابتها شد.
وی اضافه کرد: در بخش لیگ ماموریت غیرممکن در رده سنی U۱۹ تیم رباتیک دانش آموزی تیم رباتیک دانش از دبیرستان دوره اول دانش قلهک موفق به کسب مقام دوم و سوم شد. در مجموع هم تیم رباتیک دانش از مدرسه دانش قلهک موفق به کسب مقام دوم این بخش از رقابت ها شد. در همین رده سنی تیم آرمان از موسسه علمی و پژوهشی آرمان هم به مقام چهارم دست یافت.
صادق نژاد عنوان کرد: در همین لیگ و در رده سنی U۱۴ تیم رباتیک سلام صدر از مدرسه سلام صدر موفق به کسب مقام سوم این رقابت ها شد. در بخش تیم های مشترک بین المللی هم تیم مدرسه سلام کوشش در رده سنی U۱۴ با همکاری تیمی از کشور تایوان موفق به کسب مقام اول لیگ ماموریت غیرممکن دانش آموزی شد. در بخش مدیریت بحران شهری نیز، تیم آرمان از موسسه آموزشی و پژوهشی آرمان مشهد موفق شد رتبه اول طراحی خلاقانه ربات را به خود اختصاص دهد.
رئیس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران (فیرا) اضافه کرد: در بخش دانشجویی هم در لیگ ربات های انسان نما سایز بزرگسال تیم AUTMan دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام دوم و در لیگ چالش ربات های چرخدار، تیم AUTBot همین دانشگاه موفق شد در رقابت با حریفان خود به مقام سوم این مسابقات دست یابد. در بخش شبیه سازی فوتبال و شبیه ساز چالش ربات های چرخدار هم تیمهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام سوم این رقابتها شدند.
وی اضافه کرد: در روز گذشته هم در بخش دانش آموزی و در رده سنی U۱۹ تیم رباتیک Danesh X-Prime از دبیرستان دانش قلهک موفق شد در لیگ مدیریت بحران شهری به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات برسد. در همین لیگ هم تیمی Danesh EXPress از همین دبیرستان موفق شد به مقام دوم همین لیگ دست یابد.
صادق نژاد اظهار داشت: در لیگ ورزش رباتها در رده سنی U۱۹ تیم Danesh Plus از دبیرستان دانش قلهک موفق به کسب مقام دوم این لیگ شد. در همین لیگ تیم سلام دیباجی از دبیرستان سلام دیباجی موفق به کسب مقام سوم این لیگ شد. در همین لیگ و در رده سنی U۱۴ هم تیم سلام صدر از مدرسه سلام صدر موفق به کسب مقام قهرمان این رقابت ها شد.
وی بیان داشت: همینطور در لیگ ماموریت غیرممکن و در رده سنی U۱۹، تیم Terminator از مدرسه رباتیک امیرکبیر موفق به کسب مقام پنجم این رقابتها شد که در مجموع رقابتها کاروان رباتیک جمهوری اسلامی ایران با کسب ۱۶ مقام مختلف در این رقابت ها پایان یافت.
رئیس کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران (فیرا) اضافه کرد: بیست و سومین دوره رقابت های جهانی رباتیک فیرا، از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ مردادماه سال ۹۷ و با حضور ۲۵۰ تیم از کشورهای مختلف دنیا در شهر تایچونگ کشور تایوان برگزار گردید. بیست و چهارمین دوره مسابقات جهانی رباتیک فیرا ۲۰۱۹ هم سال آینده در کشور کره جنوبی برگزار می گردد.
وی اضافه کرد: امسال توانستیم در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی رباتیک فیرا در زمان برگزاری مسابقات جهانی سال ۲۰۱۸، با عرضه پیشنهادی قوی از جانب کمیته ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران فیرا و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، میزبانی رقابت های بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی رباتیک فیرا ۲۰۲۰ به ایران واگذار شود که با احتساب آن ایران تابستان ۱۳۹۹ میزبان برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی رباتها در کشور خواهد بود.