مدیر کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو؛ لزوم تناسب عملکرد رسانه با موقعیت کنونی فناوری نانو در کشور

خط رند ۹۱۲: مدیر کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو اظهار داشت: ضروری می باشد که عملکرد رسانه ها با موقعیت نانو متناسب باشد به صورتی که در زمینه صنعتی هم افتخارات نانو رسانه ای شود.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، عماد احمدوند مدیر کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو در جشنواره «نانو و رسانه» اظهار داشت: تابحال ۸ هزار رکورد دیتا از فعالیت رسانه ها در ۵ شاخص ارزیابی شده و به ثبت رسیده است تا بتوانیم رسانه های برتر را بر مبنای آن انتخاب نماییم.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها هر روز در ۵ شاخص رصد می شوند، اظهار داشت: دوسالی می گردد که بخش آثار برتر در این جشنواره عرضه می گردد و برترین ها مورد تقدیر قرار می گیرند.
احمدوند با تاکید بر اینکه امیدواریم در سالهای آینده بخش آثار برتر به صورت جدی تر، پیگیری شود، تصریح کرد: تابحال در حوزه نانو تحقیقات و تولید علم سبب افتخارات بوده و رسانه ای شده است. اما اکنون به مرحله ای رسیده ایم که این تولیدات به سمت صنعتی شدن حرکت کرده است و امیدواریم این انتقال فاز از حوزه تحقیقات به حوزه صنعتی بیشتر رسانه ای شود.
وی با تاکید بر اینکه تاحدودی در فضای ترویجی رسانه ای عقب مانده ایم، خاطرنشان کرد: فضای رسانه ای اکثرا در حوزه علمی و تحقیقاتی است و ما باید در فضای رسانه ای به جایی برسیم که توسعه فناوری نانو را ترویج دهد.
مدیر کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو با تاکید بر تناسب عملکرد رسانه با موقعیت نانو تصریح کرد: ضروری می باشد که این دیدگاه را تقویت نماییم و در رسانه ها، توانایی شرکت های تولید کننده محصولات نانو را نشان دهیم.
وی تصریح کرد: چطور است که اسم شرکت های خارجی، باشگاه ها و اسامی را می توانیم در رسانه ها عنوان نماییم اما اسامی شرکت های خودمان را به جهت تبلیغ نمی توانیم ذکر نماییم.
احمدوند با تاکید بر اینکه فناوری نانو در حوزه صنعت حرف برای گفتن دارد، اظهار داشت: امیدواریم که رسانه ها بتوانند در جهت ترویج فناوری نانو گامی در توسعه محصولات و رسانه ای کردن آنها بردارند.