عرضه خدمات صنعتی سازی نانو فناوری به شرکت های دانش بنیان

خط رند ۹۱۲: مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی شش پلت فرم فناوری به منظور ارئه خدمات ساخت و تولید در مقیاس نانو را به شرکت های دانش بنیان عرضه می کند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN)، بعنوان یک مرکز ساخت و تولید در مقیاس نانو، در دو زمینه فعالیت می کند.
ارائه خدمات ساخت و تولید با استفاده از تجهیزات مستقر و هم همکاری فناورانه در قالب رساله و فرصت صنعتی(ICAN) و همکاری با شرکت های دانش بنیان همچون فعالیت های این مرکز به حساب می آید.
این مرکز در فاز نخست، به منظور گسترش خدمات خود و افزایش تعامل و همکاری با شرکت های دانش بنیان، درصدد برآمده تا شرایط ویژه ای جهت استفاده و بهره برداری شرکت های دانش بنیان از تجهیزات ساخت و تولید در مقیاس نانو را پیشنهاد دهد.
خدمات این مرکز در قالب ۶ زیر ساخت فناوری هایی مانند نانو الیاف، نانو کامپوزیت پلیمری، نانو پوشش های سخت، پلاسمای سرد و نانو کویتاسیون و در نهایت نانو مواد به شرکت های دانش بنیان عرضه می گردد.
مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی (ICAN) به شرکت های دانش بنیان تخفیف های ۱۰ الی ۳۰ درصدی بر مبنای نوع شرکت و حجم خدمات دریافتی عرضه می دهد.