معاون توسعه معاونت علمی: سرمایه گذاری بیش از ۱۸هزار میلیاردی در صندوق های خطر پذیر

خط رند ۹۱۲: معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اظهار داشت: بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال  سرمایه گذاری خطرپذیر  در کشور در حال اجرا می باشد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری با اشاره به بررسی های صورت گرفته از دستگاه های متولی فعالیت در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر اظهار داشت: بر مبنای بررسی عملکردی که ما از دستگاه های متولی این فعالیت در این بخش انجام داده ایم، دریافته ایم در سه سال قبل بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال، سرمایه گذاری خطرپذیر صورت گرفته یا در حال اجرا می باشد.
وی اضافه کرد: با عنایت به اینکه این فعالیت درگذشته نزدیک به صفر بوده، این خروجی می تواند برای کشور عدد قابل توجهی باشد.
دلیری اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری بر آن است تا آمار فعلی را در بخش سرمایه گذاری خطرپذیر توسعه دهد، بنابراین در این زمینه با تمام مجموعه های بزرگ اقتصادی به گونه ای وارد مذاکره شده است، تا بستر سرمایه گذاری خطرپذیر را در کشور فعال ترکند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های معاونت علمی توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور است اظهار نمود: ماهیت فعالیت های دانش بنیانی و استارتاپی در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور مبحث مهم و شاخص، پوشش ریسک در این حوزه می باشد.
دلیری بابیان اینکه یکی از بحث هایی مهم و مطرح در حوزه دانش بنیان مبحث سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور است اظهار داشت: طرح هایی که بعنوان طرح های نوآورانه دانش بنیان شناخته می شوند، معمولاً همچون طرح هایی هستند که دارای ریسک بالایی هستند، بنابراین در بستر سرمایه گذاری عادی امکان سرمایه گذاری برای آن ها وجود ندارد، به صورتی که احتمال شکست هم در این حوزه وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اظهار داشت: در دنیا مبحث سرمایه گذاری های خطرپذیر به صورت جداگانه و فایل مستقل از سایر سرمایه گذاری ها فعالیت می کند، چراکه ضمن آنکه تیم فعال در این حوزه می بایست از قدرت ریسک پذیری بالایی برخوردار باشد، ماهیت پروژه ها هم در مواقعی قابلیت ریسک پذیری را دارد. بنابراین با عنایت به این امر، افرادی که می خواهند به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر ورود پیدا کنند، می بایست تا حد ممکن ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر را کاهش دهند و واقف باشند که در صورت عدم مدیریت، امکان دارد پروژه با شکست مواجه شود.
وی بیان کرد: فعالیت در حوزه سرمایه گذاری های خطرپذیر ضمن آنکه می تواند شکست هایی به دنبال داشته باشد، موفقیت هایی را هم با سود سرمایه بالا در مواقعی به دنبال دارد و دلیل این سودهایی بالا وجود افراد کمی است که به این حوزه، به علت ریسک بالا ورود پیدا می کنند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با اشاره به وضعیت این حوزه در کشور بیان کرد: در کشور ما چند سالی است که بحث های سرمایه گذاری خطرپذیر مطرح گردیده است و ابتدا در برنامه سوم و چهارم بعنوان صندوق های پژوهش فناوری غیر دولتی در کشور راه اندازی گردید، که قسمتی از فعالیت آن ها صندوق های خطرپذیر بود. با عنایت به اقدامات صورت گرفته در این بخش، شاهد بودیم که امسال این صندوق ها باقدرت بیشتری ورود پیدا کردند و در حوزه صندوق های خطرپذیر هم فعالیت هایی صورت گرفت.
دلیری با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه صندوق های جسورانه اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته از جانب معاونت علمی و همینطور امضاء تفاهم نامه با سازمان بورس، صندوق های جدیدی در قالب بازار سرمایه با مجوز بورس ایران، تولید و بعنوان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه وارد عمل شده اند.
وی با تاکید بر توسعه فعالیت صندوق های جسورانه در کشور بیان کرد: به منظور توسعه و گسترش فعالیت در این بخش معاونت علمی به ترغیب بنگاه های بزرگ اقتصادی پرداخت و بستر ورود این فعالین را به این مسیر فراهم نمود. همینطور به منظور فعالیت صندوق های جسورانه چه در قالب بورس و چه در بحث غیر بورس، می بایست نهادهای مالی بزرگ وارد عمل شوند تا آن ها را زیر چتر حمایتی خود قرار دهند.