راهی بی دردسر برای بیماران؛ کشف افسردگی با هوش مصنوعی

خط رند ۹۱۲: محققان دانشگاه ام آی تی از طراحی یک شبکه عصبی مبتنی بر هوش مصنوعی اطلاع داده اند که از آن می توان برای شناسایی موارد افسردگی استفاده نمود.
به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مهم ترین مزیت و توانمندی این شبکه عصبی این است که افراد مشکوک به افسردگی جهت استفاده از آن مجبور به پاسخ دادن به سوالاتی خاص نیستند و این شبکه تنها با ارزیابی و بررسی مکالمات روزمره افراد و حتی با بررسی متن صحبت های یک فرد در طول ۲۴ ساعت تعیین خواهد نمود که فردی افسرده هست یا خیر. این نخستین بار است که از چنین روش پیشرفته و کم دردسری برای شناسایی افرادی استفاده می گردد که به بیماری روانی افسردگی مبتلا هستند. محققان می گویند روش مذکور مبتنی بر تکنیکی موسوم به مدل سازی متوالی است که در قالب آن فرایند رفتاری فرد با استفاده از صدا یا متن و با تنها استفاده از ۱۴۲ جمله قابل بررسی و تحلیل است. این شبکه هوش مصنوعی بر اساس اطلاعاتی که به تدریج از نمونه های مختلف مورد بررسی جمع آوری می کند، ارتقا می یابد و می تواند با دقت بیشتری افراد افسرده را شناسایی کند. الگوی یادشده تا بدان حد دقیق است که می تواند برای شناسایی کلماتی خاص و همین طور الگوهای ویژه گفتاری که نشان دهنده افسردگی است، به کار رود. شبکه هوش مصنوعی یادشده نشان داده است که افراد مبتلا به افسردگی آهسته تر از افراد عادی سخن می گویند و کلمات را با فاصله نسبتا زیادی از یکدیگر ادا می کنند. سپس از مدل یادشده برای تعیین قطعی اینکه فرد به افسردگی مبتلاست یا خیر استفاده می گردد. دقت این مدل فعلا ۷۷ درصد است که امید می رود در آینده افزایش یابد.