توسط محقق واحد علوم و تحقیقات؛ طول تاج ایمپلنت دندانی بهینه سازی شد، افزایش استقامت

خط رند ۹۱۲: پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات موفق شد با انجام بهینه سازی طول تاج ایمپلنت دندانی، استقامت ایمپلنت و بافت های اطراف آن را افزایش و شل شدگی و شکست در ایمپلنت دندانی را کم کند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از واحد علوم و تحقیقات، فرزان جوادی پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: شکست ایمپلنت دندانی دلایل متعددی دارد که یکی از آنها به اندازه تاج ایمپلنت مربوط می گردد.
وی اضافه کرد: در این تحقیق تلاش کردیم تا تاثیر اندازه تاج ایمپلنت دندانی را بر روی استقامت ایمپلنت و بافت های اطراف آن مورد بررسی قرار دهیم.
این محقق تصریح کرد: پیش تر در خارج از کشور پژوهش هایی در این مورد انجام گرفته اما در ایران برای اولین بار می باشد که در این زمینه پژوهشی صورت گرفته است که می تواند در حوزه کلینیکالی به کمک دندان پزشکان رفته و تمرکز تنش و به دنبال آن شکست و شل شدگی ایمپلنت را کم کند.
جوادی تصریح کرد: تجاری سازی نتایج این تحقیق مستلزم تولید نرم افزار جدیدی دانست که بتواند اندازه بهینه تاج ایمپلنت را محاسبه کند.
این تحقیق در قالب رساله با مبحث «بررسی آنالیز محدود تاثیر اندازه تاج ایمپلنت دندانی بر روی استقامت و عملکرد کلی ایمپلنت و بافت های اطراف» توسط فرزان جوادی کوشش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فناوری های پزشکی واحد علوم و تحقیقات به راهنمایی دکتر محمد افتخاری یزدی انجام شده است.