به اینترنت کودکان چه گذشته است؟

خط رند ۹۱۲: تولید کردن فضای اینترنتی مناسب مختص به کودکان با عنایت به حساسیت حضور آن ها در این فضا و استفاده از ابزارهای تکنولوژی اهمیت زیادی دارد و اقدامات انجام شده در این باره حتی مورد توجه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی هم قرار گرفته است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، تاکید بر ادامه کار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در منویات مقام معظم رهبری، سبب شده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به این مورد توجه ویژه داشته باشد و صیانت از کودکان و نوجوانان و ارزش های فرهنگی خانواده ها را بعنوان یک اولویت فرهنگی- محتوایی در دستور کار قرار دهد. از همین رو، با همکاری دانشگاه ها بخصوص دانشگاه صنعتی شریف، چهار طرح ملی در زمینه کودکان همچون طرح ملی آموزش کدنویسی به زبان مادری کودکان و طرح آموزش اینترنت اشیاء به کودکان در حال اجراست که منجر به رعایت کامل اصول و قواعد بسترهای تعامل کودکان با فضای مجازی می گردد.

آشکار شدن مزایا و خطرات فضای مجازی لزوم برنامه ریزی به منظور محتواسازی دیجیتالی مناسب برای کودکان و نوجوانان و نظارت صحیح و کارآمد والدین و همینطور بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی در جهت ارتقای دانش و مهارت های کودکان را روشن می کند. ویژه سازی شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای کودکان، مناسب سازی اپلیکیشن ها و اجرای طرح های در رابطه با والدگری (Parenting)، راه اندازی چند اپراتور مجازی مخصوص کودکان، آموزش و آگاه سازی کودکان، والدین و معلمان از تهدیدها و فرصت های مجازی، راه اندازی VOD های مختص کودکان، ترویج فرهنگ کتاب خوانی، راه اندازی شبکه های کتاب خوانی، راه اندازی سامانه های آموزش تعاملی دروس و زبان های خارجی به کودکان و تولید مراکز شتاب دهی مختص حوزه کودک همچون اقدامات صورت گرفته بخش خصوصی با حمایت و عرضه مشوق هایی از جانب دولت بوده است.

اما تدوین سند حمایتی و برنامه اقدام برای توسعه خدمات فضای مجازی کودکان به منظور کاهش صدمه های اجتماعی فضای مجازی با پشتیبانی از بخش خصوصی فعال در این این حوزه، اجرای پروژه صیانت از خانواده و کودکان در اینترنت (کوا) با برگزاری ۱۰۰۰ کارگاه آموزشی و تحت پوشش قرار دادن ۲۷۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور، راه اندازی سایت کودک و اینترنت به آدرس ceop.ir، تدوین ۱۰ها جلد کتاب آموزشی و کتاب مصور و دریافت جوایز مختلف بین المللی همچون دستاوردهای این حوزه در دولت دوازدهم اعلام شده است.

از طرفی اتحادیه جهانی مخابرات هرساله فعالیت کشورها را در حوزه های مختلف بررسی و در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) به طرح های برتر در ۱۰ بخش، جایزه اعطا می کند. بر همین مبنا امسال از میان ۴۰۰ مبحث و طرح که در تمامی بخش ها از جانب کشورهای مختلف ارائه شده بود، طرح «کودک و اینترنت» ایران توانست در شاخه حفاظت از کودکان در فضای مجازی، جایزه سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص دهد.

اجرای بیش از ۷۰۰ کارگاه آموزشی در مدارس سراسر کشور با حضور والدین و کودکان و نوجوانان، ارائه راهکارهای حفاظت از مخاطرات موجود در فضای مجازی برای این قشر از جامعه و همینطور برنامه پیش بینی شده برای آینده، همچون بخش های گزارش ارائه شده ایران به اجلاس جهانی ITU بود که مورد توجه قرار گرفت.