رئیس جایکا خبر داد: همکاری ژاپن و ایران در صدمه شناسی زلزله

خط رند ۹۱۲: رئیس دفتر سازمان همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) از همکاری ایران و ژاپن در زمینه صدمه شناسی زلزله اطلاع داد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، یوکی هاروکوبایاشسی در نشست مشترک ایران و جایکا با مبحث صدمه شناسی لرزه ای ساختمان و شریان های حیاتی که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار داشت: ژاپن در دهه های گذشته با انواع حوادث طبیعی مخرب مانند سیل، زلزله، طوفان، سونامی و رانش زمین مواجه بوده است که منجر به خسارت های انسانی، طبیعی و اقتصادی شده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۹۶۰ تابحال ژاپن کوشیده که روش خویش را از اقدام های پاسخ محور به پیشگیری محور تغییر دهد. بر همین مبنا تلاش هایی برای جلب مشارکت داوطلبان به صورت انفرادی و گروهی در قالب جوامع محلی شکل گرفت.

رئیس دفتر سازمان همکاری های بین المللی ژاپن اضافه کرد: علاوه بر این بعد از زلزله عظیم سال ۲۰۱۱ ژاپن، این کشور کوشش کرد تا اقدامهای در رابطه با ارزیابی و مقابله با مخاطرات را بر مبنای ایده کاهش مخاطرات تقویت کند. فراتر از اینها، ژاپن نقش کلیدی در تدوین سند بین المللی (کاهش مخاطرات) در سومین کنفرانس بین المللی در شهر سندای ژاپن داشت.

هاروکوبایاشسی اظهارداشت: سازمان همکاریهای بین الملی ژاپن هم در کنار سایر دستگاه های ذیربط تمام توان خویش را به کار گرفته است تا در اجرای سندی در حوزه های پیشگیری و کاهش خطرات، آماده سازی، پاسخ، بازسازی و بازتوانی همکاری کند.

وی اظهار داشت: جایکا اولویت را به پیشگیری و کاهش خطرات داده و اعتقاد دارد که سرمایه گذاری برای کاهش مخاطرات طبیعی با هدف تقویت تاب آوری، اولویت نخست همه اقدام ها در حوزه مدیریت بحران است.

رئیس دفتر سازمان همکاری های بین المللی ژاپن اضافه کرد: جایکا در سال های گذشته همکاری همه جانبه ای با سازمان های متولی در ایران و تهران در زمینه مدیریت بحران داشته که از آن جمله می توان به همکاری های گسترده با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از سال ۱۹۹۸ تابحال اشاره نمود. علاوه بر ایران، جایکا همکاری نزدیکی با وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و سازمان مدیریت بحران کشور با هدف کاهش خطرات در ایران دارد و به این همکاری ادامه می دهد.