با راه اندازی دو کلینیک ؛ زخمهای سرطانی و لنفاوی توسط محققان کشور درمان می شوند

خط رند ۹۱۲: عضو هیات علمی مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی اظهار داشت: مقرر است با راه اندازی دو کلینیک تخصصی و فوق تخصصی درمان زخم های سرطانی و ورم های لنفاوی به درمان این بیماری ها بپردازیم.

دکتر مهدی حسینیان، عضو هیات علمی پژوهشکده فناوریهای زخم و ترمیم بافت جهاددانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: به واسطه پژوهشکده و مرکز زخم و ترمیم بافت جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران دو کلینیک تخصصی و فوق تخصصی راه اندازی می گردد.
وی با اشاره به اینکه این دو کلینیک در همین مرکز راه اندازی خواهد شد، بیان کرد: کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زخم های سرطانی و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زخم های لنف ادم (ورم های لنفاوی) برای نخستین بار هستند که در کشور تولید می شوند.
حسینیان با اشاره به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زخم های سرطانی اظهار داشت: با عنایت به اینکه بیماران مبتلا به سرطان در دوره هایی از بیماری دچار زخم های سرطانی می شوند و به گونه ای است که سرطان را تحت الشعاع قرار می دهد از این رو در صدد برآمدیم تا کلینیک درمان زخم های سرطانی را راه اندازی نماییم.
به گفته وی این زخم ها بیشتر در بیماران مبتلا به سرطان پستان دیده می گردد.
عضو هیات علمی پژوهشکده فناوریهای زخم و ترمیم بافت جهاددانشگاهی اظهار داشت: همینطور افرادی که مبتلا به سرطان های رحم، تخمدان و… می شوند دچار ورم های لنفاوی خواهند شد از این رو نیاز بود که کلینیک درمان ورم های لنفاوی را راه اندازی نماییم.
وی با اشاره به اینکه این دو کلینیک در کنار کلینیک درمان زخم های مزمن و پای دیابتی فعالیت می کند، تصریح کرد: پیش بینی می گردد که ۱۵ بهمن روز جهانی پیشگیری از سرطان کلینیک درمان زخم های سرطان و اسفند ماه کلینیک درمان لنف ادم را افتتاح نماییم.
وی اظهار داشت: محققان فعال در این پژوهشکده به درمان زخم ها و بیماری های در رابطه با سرطان و زخم می پردازند.