تولید دوربین برای خودروهای خودران با الهام از میگو

خط رند ۹۱۲: شیوه تفکر و نحوه مشاهده محیط اطراف توسط برخی حیوانات تا به امروز الهام بخش خیلی از اختراعات بوده و این دفعه نوعی میگو برای تولید دوربینی دقیق و حساس در خودروهای خودران به کار رفته است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیجیتال ترندز، پژوهشگران دانشگاه ایلینویز با بررسی نحوه عملکرد چشمان یک نوع میگو به نام میگوی اخوندکی توانسته اند دوربینی بسازند که به خودروهای خودران در زمینه شناخت موانع اطراف و جلوگیری از برخورد با آنها کمک شایانی می کند.
این جانور سخت پوست دارای چشمی بسیار پیچیده و مجهز است که هم می تواند نور تابیده شده از منبعی منحنی و غیرمستقیم و موجود در کنج دیوار را ببیند و هم قادر به دریافت رنگ های فراطیفی است که چشم انسان آنها را تشخیص نمی دهد. چشم های میگوی آخوندکی قادر به دیدن نور قابل دیدار به علاوه پرتوهای فرابنفش و فروسرخ است. میگوی آخوندکی می تواند انواع مرجان های دریایی، طعمه ها یا طعمه خواران را از هم باز شناسد در صورتیکه همه این ها امکان دارد به چشم انسان به صورت هم رنگ دیده شوند.
مجموعه این قابلیت های چشم میگوی آخوندکی، برای تولید دوربینی به کار گرفته شده که جلوی تصادف خودروهای خودران به خصوص در مسیرهای پیچ در پیچ و غیرمستقیم را می گیرد. چونکه این دوربین می تواند نور خویش را در مسیرهای غیرمستقیم و منحنی هم ارسال نماید و بدین شیوه موانع را شناسایی کند.
سرعت بالای این دوربین باعث می گردد تا جان عابران پیاده حفظ شود و موانع پیش رو به خصوص در جاده های کوهستانی در عرض چند ثانیه شناسایی شوند. البته قدرت و حجم اطلاعات دریافتی توسط این دوربین از محیط اطراف هم بیشتر از نمونه های رقیب است. از این دوربین می توان برای بهبود شناسایی محیط زیرآب هم استفاده نمود. هر چند برای تجاری سازی آن هنوز باید آزمایش های بیشتری صورت بگیرد.