در دانشگاه امیرکبیر؛ ایده بازار خوراکی و نوشیدنی برگزار می گردد

خط رند ۹۱۲: دومین رویداد ملی ایده بازار خوراکی و نوشیدنی ۲۳ آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دومین رویداد ملی ایده بازار خوراکی و نوشیدنی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می گردد.
در این رویداد ضمن عرضه ایده های منتخب در حوزه خوراک و نوشیدنی، نشستی با عنوان «بررسی چالش ها، ظرفیت ها و فرصت های پیش روی صنعت خوراک و نوشیدنی»، با حضور صنعتگران فعال در این حوزه و نمایندگانی از نهاد های مسئول برگزار می شود.
ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک زیست بوم دانش بنیان است که همواره به دنبال شناسایی ایده های برتر و برقراری تعامل میان دانشگاه و صنعت بوده است. ایده بازار خوراک و نوشیدنی با هدف شناسایی ایده ها و ایده پردازان برتر در حوزه خوراکی و نوشیدنی و هدایت ایده های برگزیده به سمت سرمایه گذاران برگزار می شود.
زمان برگزاری این رویداد روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می شود.