دانشگاه امیرکبیر با سازمان راهداری تفاهم نامه منعقد کرد

خط رند ۹۱۲: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه ای در امتداد احداث بستری جهت استفاده از ظرفیت های علمی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور منعقد کرد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در امتداد توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه، بهره گیری از ظرفیت همکاری های علمی و استقرار نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری بر اساس اصول مدیریت راهبردی، موافقت نامه ای میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به امضا رسید. با امضای این تفاهم نامه، نسبت به ایجاد بستری جهت استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی طرفین در شناسایی، انجام و پیاده سازی طرح های مطالعاتی با موضوعات راهبردی، آموزشی، نوآورانه و تجاری سازی مورد نیاز سازمان راهداری اقدام خواهد شد. بر این اساس دانشگاه صنعتی امیرکبیر متعهد شد تا در زمینه تامین خدمات علمی، انسانی، تخصصی و تجهیزاتی مورد نیاز برای تدوین اسناد راهبردی و طرح های مطالعاتی و عملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل با استفاده از ظرفیت دانشگاه و احداث و تسهیل استفاده از کلیه توانمندی ها و امکانات دانشگاه نظیر قطب های علمی، مراکز پژوهشی، نوآوری و فناوری، آزمایشگاه ها، کتابخانه، خدمات پشتیبانی و پایگاه های تخصصی اقدام نماید. در اختیار گذاشتن فضای مناسب تجهیز شده به متراژ حدود ۲۰۰ متر مربع به منظور تثبیت ارتباط مستمر با دانشگاه و پیگیری مشترک انجام طرح ها و اجرای تفاهم نامه، فراهم کردن امکان ارتباط و تامین الزامات اجرای تفاهم نامه از راه احداث ارتباط کارآمد با سایر دانشگاه ها، مراکز علمی، شرکت های دانش بنیان، دستگاه ها و ارگان های کشور بر حسب اعلام نیاز سازمان راهداری و کمک به انتقال دانش فنی و اجرای طرح های مورد نیاز با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، شرکت ها، مراکز و قطب های علمی از دیگر تعهدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. اولویت دهی به دانشگاه و مراجع زیرمجموعه در واگذاری انجام طرح ها، کمک به تامین اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام طرح های تعریف شده در امتداد اجرای تفاهم نامه، فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی سازمان در برگزاری دوره های علمی و آموزشی، حمایت مالی و معنوی از انجام پایان نامه های مورد تایید سازمان در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اولویت دهی در بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر فارغ التحصیل در انجام طرح های سازمان همچون تعهدات سازمان راهداری و حمل و نقل در این موافقت نامه است. دکتر سید احمد معتمدی در مراسم امضا موافقت نامه با سازمان راهداری و حمل و نقل اضافه کرد: معمولا دانشگاه ها در تلاش هستند تا از بخش های صنعتی و خدماتی پروژه هایی را دریافت نمایند ولی ما در این زمینه رویکردها را تغییر دادیم. وی اشاره کرد: امکان دارد دانشگاهی پروژه ای را از بخش صنعت دریافت کند و تحویل دستگاه سفارش دهنده، دهد ولی نتایج به دست آمده کارآمدی برای دستگاه سفارش دهنده نداشته باشد از این رو ما با تغییر این رویکرد از بخش های صنعتی و خدماتی درخواست داریم تا مشکلات و چالش های خودرا به ما عرضه کنند. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه برای اجرای چنین پروژه هایی کنسرسیومی متشکل از سرمایه گذاران، بخش های خصوص و حتی مشاوران خارجی حضور دارند، تصریح کرد: نمونه این اقدام، همکاری ما با وزارت نفت در زمینه ازدیاد برداشت از میدان نفتی “دارخوین” است. وی افزود: در این همکاری ما ده ها پروژه تحقیقاتی اجرایی کردیم ضمن آنکه کنسرسیومی با حضور مشاور خارجی تشکیل دادیم. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اقتصادی بودن طرح را از خاصیت های مهم طرح های نمایش شده از طرف دانشگاه ها به صنعت نام برد و اظهار نمود: ما آمادگی داریم تا با همکاری اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه، مبادرت به رفع چالش های بخش های صنعتی و خدماتی نماییم.