جایگزین ایرانی داروی ضدسالک ارائه شد

خط رند ۹۱۲: از طرف رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر، ژل موضعی سیناآمفولیش بعنوان جایگزین داروهای خارجی برای درمان بیماری سالک ارائه شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر، درقالب نامه ای به معاونت های بهداشت دانشگاه ها، ژل موضعی سیناآمفولیش را بعنوان جایگزین داروهای خارجی برای درمان بیماری سالک پیشنهاد کرد. با عنایت به شرایط تحریم و مشکلات واردات بعضی از مواد دارویی، ابلاغ جایگزینی این نانودارو به جای داروهای خارجی می تواند مسیر درمان بیماران مبتلا به بیماری سالک را بسیار تسهیل کند.
ژل موضعی سیناآمفولیش مورد تأیید سازمان غذا و دارو بوده و بر طبق اظهارات دکتر محمد مهدی گویا استفاده از آن برای درمان موضعی سالک به همراه یکی از آنتیموان های پنج ظرفیتی و یا به تنهایی مورد تأیید است. در مواردی که نیاز به انجام درمان سیستمیک نباشد، می توان جهت درمان موضعی ضایعات پوستی از ژل موضعی سیناآمفولیش هر ۱۲ ساعت برای مدت ۴ هفته استفاده نمود.
در بخشی از این نامه آمده است که سفارش خرید ژل موضعی سیناآمفولیش داده شده و در آینده نزدیک در اختیار دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.
در این فناوری، آمفوتریسینB درون لیپوزوم قرار داده شده و با استعمال موضعی، لیپوزوم حاوی دارو وارد پوست میگردد. این لیپوزوم ها درون پوست تجزیه شده و آمفوتریسینB رهاسازی میگردد.
آمفوتریسین B داروی ضد انگل و ضد قارچ مؤثری است که برای درمان بیماری سالک به کار می رود. به سبب احداث سمیت کلیوی توسط این دارو، فرمولاسیون های نانویی می توانند برای دارورسانی هدفمند مورد استفاده قرار گیرند. ساختار لیپوزومی این دارو باعث شده تا از تأثیرات مخرب ماده سمی بر بدن کاسته شده و اثربخشی آن بهبود یابد.
این دارو توسط یک شرکت دانش بنیان به تولید رسیده است.