رباتی که روی یخ اسکی می کند

خط رند ۹۱۲: اخیرا رباتی تولید شده که می تواند علاوه بر حرکت در آب وخشکی، روی زمین یخ زده باز اسکی کند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، شرکت مهندسی Pliant Energy Systems رباتی به نام Velox تولید کرده است. این ربات مجهز به یک سیستم رانشی دارای نوسان است و می تواند به راحتی در آب و خشکی حرکت نماید و حتی روی یخ اسکی کند..
قابلیت های جالب این ربات در حقیقت نتیجه تحقیقات درباره انرژی های تجدیدپذیر است. پیترو فیلاردو مدیر ارشد اجرایی این شرکت اهتمام داشت از دانش خود در زیست شناسی دریایی برای مهار موج و انرژی جزر و مد استفاده نماید.
این امر سبب شد او در راه ابداع ابزارهای انعطاف پذیر بیوفرمیک گام بردارد که نه تنها در جذب انرژی بلکه برای کمک به حرکت وسایل نقلیه در محیط دریا باز کاربرد دارند.
ولوکس برای حرکت به یک باله انعطاف پذیر اتکا دارد که با نوسانات خودرا به جلو می راند. یک واحد CPU در دستگاه باز انرژی را به محرک هایی می رساند که حرکات موج را در امتداد باله ها کنترل می کنند و سبب می شوند ربات بتواند شبیه لقمه ماهی در آب شنا کند.
ربات هنگامیکه به خشکی می رسد می تواند با چرخاندن ۹۰ درجه ای باله های خودرا آماده حرکت روی زمین کند. به قول شرکت این ربات می تواند روی شن، برف و سنگریزه و حتی یخ جامد حرکت نماید.
این ربات به سبب توانایی اسکی روی یخ برای ماموریت در نواحی قطبی مناسب می باشد.