ربات ها در انگلیس کشاورزی می کنند

به گزارش خط رند ۹۱۲ مقرر است در انگلیس در یک طرح سه ساله سه ربات در یک مزرعه روش های مختلف اتوماسیون برای افزایش بهره وری کشاورزی را آزمایش نمایند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، «جان لوییس پارتنرشیپ» (John Lewis Partnership) شرکت مادر فروشگاه های زنجیره ای «وایت رز اند پارتنرز» در انگلیس با شرکت «اسمال ربات» قرار دادی امضا کرده تا در یک طرح آزمایشی ۳ ساله سه ربات کشاورز را در زمین های Leckford Estate تست کند.
در این زمین ها محصولات برای فروشگاه های زنجیره ای «وایت رز اند پارتنرز» پرورش می یابند.
۳ ربات مذکور که تام، دیک و هری نام دارند در یک زمین گندم کاری به مساحت یک هکتار روش های مختلف اتوماسیون برای افزایش بهره وری در کشاورزی را آزمایش می کنند.
هرچند کشاورزی بخش کوچکی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد اما نمی توان آنرا حذف نمود. از جانب دیگر هزینه های کشاورزی سالانه حدود ۸ درصد رشد می کند و نیاز روزافزون برای تامین غذای جمعیت و حفاظت محیط زیست چالش هایی را به وجود آورده است.
درهمین راستا ربات ها می توانند کمک حال باشند. آنها می توانند فعالیت های ساده را به جای کارگران انسانی انجام دهند و علاوه بر آن روش های نوینی در کشاورزی ابداع کنند.
نمونه اولیه ربات ۱۰ کیلوگرمی تام مجهز به دوربین هایی است که مزرعه را رصد می کند و می تواند توپوگرافی دقیقی از محل کشت فراهم آورد.
ربات دیک که متخصص در کشف علف های هرز است با کمک بینایی ماشینی (machine vision) علف های هرز را رصد کرده و آنها را با لیزر از بین می برد.
این ربات ها به وسیله سیستم هوش مصنوعی به نام «ویلما» عملیاتی می شوند. این سیستم هوش مصنوعی به مدیریت مزرعه هم کمک می نماید.
در این میان هری یک ربات کشت دیجیتالی است که دانه ها را در عمق یکسان می کارد و نقشه ای دقیق از مکان هرکدام تنظیم می کند.