در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز برگزار گردید

خط رند ۹۱۲: پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز با هدف گسترش دانش فنی در شناخت و به کارگیری فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز توسط قطب علمی دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران برگزار گردید.
دکتر عبدالعلی عبدی پور رئیس پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس تبادل نظر علمی و نمایش آخرین یافته های تحقیقاتی در رابطه با سوژه موج میلیمتری و تراهرتز است.
وی اضافه کرد: به این کنفرانس بیشتر از ۶۰ مقاله ارسال شد که سپس چندین دوره داوری در نهایت ۲۷ مقاله برای نمایش در این کنفرانس برگزیده شد.
رئیس پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز اشاره کرد: تعداد مقالات خارجی نمایش شده به این کنفرانس نسبت به دوره های گذشته دو برابر شده است.
عبدی پور عنوان کرد: این کنفرانس هر دوسال یک دفعه توسط دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران برگزار می گردد.
در حوزه نانو به اهداف آموزشی و فناوری رسیده ایم
در ادامه دکتررضا فرجی دانا در پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در عرصه های آموزشی شاهد از میان برداشته شدن مرز تشکیلاتی دپارتمان ها و دانشکده ها هستیم.
وی اضافه کرد: در واقع در عرصه آموزشی به سمت میان رشته ای شدن درحال حرکت هستیم که این امر افق های جدید علمی و فناوری را برای محققان و پژوهشگران باز می کند.
استاد دانشگاه تهران اشاره کرد: به صورت مثال در حوزه نانو هیچ دپارتمان و یا دانشکده ای در دانشگاه تهران تشکیل نشد اما میان تمام افرادی که در این حوزه کار می کردند ارتباط برقرار شد و همین امر سبب شد تا به مقصود آموزشی و فناوری در این رشته میان رشته ای دست یابیم.
فرجی دانا گفت: در حوزه پژوهشی باز شاهد تخصصی شدن کنفرانس ها هستیم.
وی اشاره کرد: یکی از وظایف اساتید این است که امید را به جوانان القا کنند تا دانشجویان جوان بتوانند در حوزه های علمی و آموزشی فعالیت داشته باشند.