ارجاع طرح پشتیبانی از پیام رسان های داخلی به کمیته مشترک دولت و مجلس

به گزارش خط رند ۹۱۲ نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی و ارجاع طرح پشتیبانی از پیام رسان های داخلی به کمیته مشترک مجلس و دولت اطلاع داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: کلیات طرح پشتیبانی از پیام رسان های داخلی پس از ظهر امروز با اعضای کمیسیون فرهنگی، پلیس فتا، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش ها مجلس و برخی از مدیران پیام رسان های داخلی مورد بررسی قرار گرفت اما به سبب ایرادات و اشکالات گوناگون به کمیته مشترک دولت و مجلس ارجاع داده شد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود برمبنای بررسی های انجام شده و شناسایی ایرادات مختلف در طرح مذکور کمیسیون این طرح را مطابق ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس به کمیته ای مرکب از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، متخصصان فضای مجازی، وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داد تا سپس بررسی کارشناسی و رفع ایرادات و اشکالات توسط مرکز پژوهش های مجلس در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گیرد.