آخرین وضعیت ماهواره های سنجشی و مخابراتی پژوهشگاه فضایی

به گزارش خط رند ۹۱۲ مشاور رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه ماهواره ˮپارس ۱ˮ آماده پرتاب است، اظهار داشت: طراحی و ساخت ماهواره های ˮناهید ۲ˮ و ˮپارس ۲ˮ در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا سیدجواد موسوی امروز در نشست خبری بازدید اصحاب رسانه از دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ماموریت این پژوهشگاه را توسعه فناوری های فضایی، زیرساختها و توسعه سامانه های بومی جهت استفاده صلح آمیز از فناوری های فضا پایه در قالب اولویت های کشور دانست و افزود: برای تحقق این ماموریت ها رویکرد ما توسعه شبکه نوآوری با حضور دانشگاه ها است.
موسوی با اشاره به اینکه برای توسعه فناوری های فضایی نیازهای آینده بازار ایران منوط به ظرفیت ماهواره ها است، اظهار نمود: برای این منظور مطالعاتی صورت گرفت که نشان داد صدا و سیما برای توسعه پوشش و تقویت آن در آینده نیاز به ۵۰ ترانسپوندر دارد.
به گفته وی در آینده کشور به ۳۳۰۰ مگاهرتز پهنای باند نیاز دارد.

مشاور رییس پژوهشگاه فضایی ایران به وضعیت توسعه فناوری فضایی در بین کشورهای دنیا و منطقه اشاره نمود و افزود: در منطقه کشورهایی چون ترکیه، امارات، قطر و مصر به سمت ساخت ماهواره های بومی حرکت کرده اند که این امر به علت استراتژیک بودن این فناوری است.

وی افزود: در این راستا نسبت به تدوین برنامه راه محصول پژوهشی فضایی اقدام شد و بر مبنای آن اقداماتی صورت گرفت.
موسوی با اشاره به پروژهای فضایی اجرایی شده در پژوهشگاه فضایی، اظهار داشت: ماهواره “ناهید ۱” آماده قرار گرفتن در مدار است و ماهواره “ناهید ۲” تا دو سال آینده آماده پرتاب و قرار گرفتن در مدار است.
به گفته وی، ماموریت این ماهواره قرار گرفتن در مدار ژئو و عرضه خدمات مخابراتی است.
وی طراحی و ساخت سری ماهواره های سنجشی پارس را از دیگر برنامه های این پژوهشگاه نام برد و اظهار داشت: ماهواره “پارس ۱” آماده پرتاب است و طراحی و ساخت ماهواره “پارس ۲” در حال برنامه ریزی است که در آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد. این ماهواره تا ۱۴۰۴ یا آخر برنامه هفتم توسعه تمام می شود.
این محقق حوزه فضایی طراحی و ساخت کشتی هوایی و بالن های مخابراتی را از دیگر دستاوردهای این پژوهشگاه ذکر کرد و خاطرنشان کرد: مزیت کشتی هوایی استقرار در یک نقطه و پوشش دائمی است.
موسوی، طراحی و ساخت ماهواره های زمین آهنگ را از دیگر اقدامات این پژوهشگاه عنوان نمود و اضافه کرد: در این بخش طراحی و ساخت ماهواره های ایران ست ۱ و ۲ در دستور کار قرار دارد. ضمن آنکه ماهواره های ناهید ۱ و ۲ در مراحل اجرایی قرار دارند.
مشاور رییس پژوهشگاه فضایی ایران افزود: برای اجرای این طرح ها شبکه محوری بوجود آمده و ۲۵۰ طرح در چارچوب ۱۳ قرارداد با دانشگاه ها انجام شده است.