در دانشگاه شهید بهشتی محقق شد؛ بهره برداری از ۴ دستگاه پیشرفته تصویربرداری نوری مغزی

خط رند ۹۱۲: ۴دستگاه و تجهیزات پیشرفته تصویربرداری نوری از مغز و اپتوژنتیک ساخت محققان و متخصصان کشور در دانشگاه شهید بهشتی به بهره برداری رسید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، محققان کشور با حمایت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دستگاه های پیشرفته تصویربرداری نوری از مغز با روش سیگنال ذاتی، تصویربرداری نوری از مغز به روش استفاده از رنگدانه های حساس به ولتاژ، تصویربرداری نوری به روش اسپکل لیزری و اپتوژنتیک جهت استفاده در زمینه علوم اعصاب شناختی در کشور را طراحی و تولید کنند.
با بهره برداری از این دستگاه ها و تجهیزات طراحی و ساخته شده متخصصان قادرند به روش های گوناگون از مغز تصویربرداری کنند.
دستیابی به تکنیک «اپتوژنتیک» برای تحریک و کنترل سیستم های عصبی از راه دستکاری های سیستم های عصبی و حساس کردن سلول های عصبی به نور، یکی از موفقیت های محققان در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است بطوری که با استفاده از این تکنیک می توان بصورت همزمان تحریک نوری و ثبت فعالیت مغز را انجام داد که قابلیت کاربرد بر روی حیوان بیهوش و یا درحال حرکت را داراست.
با بهره برداری از تجهیزات حوزه نورواپتیک در پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی، محققان حوزه علوم اعصاب شناختی در سراسر کشور می توانند از خدمات این دستگاه ها برای انجام فعالیت های تحقیقاتی در حوزه های علوم اعصاب شناختی استفاده کنند.