پشتیبانی از تحقیقات و توسعه الکترونیک شرکت های دانش بنیان

خط رند ۹۱۲: در جهت عرضه خدمات حمایتی از شرکت های دانش بنیان و با همت مرکز تجاری سازی پارک فناوری پردیس معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، نشست معرفی خدمات صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه الکترونیک از شرکت ها در این پارک برگزار می گردد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، به همت مرکز تجاری سازی پارک فناوری پردیس معاونت علمی، نشستی با حضور مدیران صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک با شرکت های دانش بنیان و فعال حوزه صنایع الکترونیک برگزار می گردد.
در این نشست ضمن پاسخ به سؤالات و ابهامات شرکت های پارک فناوری پردیس، امکان ثبت نام برای دریافت خدمات در میز نمایش خدمت که در روز نشست مستقر خواهد بود، برقرار است.
صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک آمادگی خودرا برای پشتیبانی از طرح های شرکت های دانش بنیان و فعال حوزه صنایع الکترونیک (ارتباطی، کامپیوتری شامل سخت افزار و نرم افزار، الکترونیک نوری، الکترونیک مصرفی، اتوماسیون، الکترونیک کاربردی و قطعات الکترونیکی) اعلام نموده است.
حمایت این صندوق، در چارچوب پرداخت تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و صدور ضمانت نامه سپس بررسی فنی، اقتصادی و اعتبارسنجی خواهد بود.
نشست معرفی خدمات صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه الکترونیک از شرکت های عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی دوم بهمن ماه ساعت ۹: ۳۰ تا ۱۲ در سالن سراج این پارک برگزار می گردد.