تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کشور دسته بندی شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی از دسته بندی تجهیزات آزمایشگاهی موجود در کشور توسط شبکه اطلاع داد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد در مورد دسته بندی تجهیزات آزمایشگاهی، اظهار داشت: کاربران شبکه آزمایشگاهی می توانند نوع تجهیزات مورد نظر خویش را در سایت شبکه جست و جو کنند؛ در این جست و جو مراکز دارای این نوع تجهیزات به آنها معرفی می گردد.
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: با عنایت به اینکه برخی کاربران تنها با خانواده یک نوع از تجهیزات آشنا هستند و اطلاعات دقیقی از نوع تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمون ندارند، می توانند از این خدمت شبکه استفاده کنند.
به گفته اسدی فرد، بانک اطلاعات انواع تجهیزات آزمایشگاهی شامل ۲۰۵۰ نوع تجهیز آماده شد و در سایت قرار گرفت.