فناوری شناسایی صورت آمازون زنان را نمی شناسد

به گزارش خط رند ۹۱۲ پژوهشی جدید توسط محققان نشان داده است فناوری شناسایی صورت آمازون هنگام شناسایی زنان و جنسیت های مختلف عملکرد خوبی ندارد و در آزمایش ۱۹ درصد زنان را مرد شناسایی کرد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیلی میل، فناوری شناسایی صورت آمازون به نامRekognition با انتقادات زیادی روبرو شده است. تحقیقات MIT Media Labنشان می دهد این فناوری هنگام شناسایی جنسیت و نژادهای مختلف با اشکالاتی روبرو است.
هنگامیکه که این نرم افزار برای شناسایی صورت چند زن به کار گرفته شد به صورت نادرست ۱۹ درصد آنان را مرد شناسایی کرد.
اما نتایج آزمایش برای زنان با پوست تیره تر بسیار بدتر بود فناوری مذکور ۳۱ درصد از زنان با رنگ پوست تیره تر را بعنوان مرد شناسایی کرد.
جالب آنکه این فناوری هنگام شناسایی از مردان با پوست روشن هیچ اشتباهی انجام نداد. محققان متوجه شدند فناوری های مشابهی که شرکت های IBM و مایکروسافت ساخته اند عملکردی بهتر ازRekognition دارند.
به عنوان مثال فناوری مایکروسافت فقط ۱.۵ درصد از زنان با رنگ پوست تیره تر را بعنوان مرد شناسایی کرد.
این درحالی است که بعد از انتشار گزارش، آمازون هیچ تغییراتی در فناوری خود انجام نداده است. این شرکت طی اطلاعیه ای به وب سایت خبری «ورج» اعلام نموده است محققان در این پژوهش از آخرین نسخه Rekognition استفاده نکرده اند.