پیش بینی دقیق خشکسالی و آینده منابع آبی زیرزمینی با ماهواره

خط رند ۹۱۲: دانشمندان می گویند با بررسی تصاویر ماهواره ای جدیدتر و پیشرفته می توان دقیق تر به پیش بینی خشکسالی و خطراتی پرداخت که حیات وحش را تهدید می کند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، تا به امروز بررسی شرایط روی زمین مانند تغییرات پوشش گیاهی شاخصی مناسب برای پیش بینی خشکسالی در سال های آتی بود، اما ماهواره های پیشرفته در حال گردش در حال فضا به محققان امکان می دهند تا با دقتی بالاتر وضعیت منابع زیرزمینی را هم بررسی نموده و پیش بینی های دقیق تری در مورد احتمال وقوع خشکسالی به عمل آورند.
یکی از این منابع زیرزمینی که با استفاده از تصاویر ماهواره ای به دقت قابل بررسی است، جریان های آبی است. تغییرات سطح زمین به دنبال افزایش یا کاهش این منابع آبی از فاصله نزدیک قابل درک نیست. اما تصاویر ماهواره ای اطلاعات ذی قیمتی را در این زمینه در اختیار پژوهشگران قرار می دهند که مشخص خواهدنمود یک منطقه خاص تا چه حد با وقوع خشکسالی فاصله دارد. با پیش بینی خشکسالی می توان تبعات این پدیده را برای حیوانات، درختان و انسان ها باز پیش بینی نمود.
آلمان و آمریکا جهت استفاده از فناوری ماهواره ای در همین راستا در سال ۲۰۰۲ اجرای طرحی موسوم به گریس را آغاز نموده اند که در چارچوب آن دو ماهواره در مدار زمین و در نزدیکی دو قطب آن قرار گرفتند تا از وضعیت میدان جاذبه زمین نقشه برداری کنند.
این دو ماهواره از تجهیزات بسیار حساسی برخوردار می باشند که می توانند فاصله دو شی را با دقت چند میکرون اندازه گیری کنند. بررسی های انجام شده در همین راستا نشان داد که نوسانات اندک در میدان جاذبه زمین به تغییراتی در پوسته های زیرین زمین، جریان های آب و میزان ذخیره آب انجامیده است.
مقایسه الگوهای آبی زیرزمینی در سال ۲۰۱۲ و سال قبل میلادی در مجموع از کاهش منابع آب زیرزمینی در کل جهان حکایت دارد که حتی بر روی کیفیت خاک سطح زمین تاثیر منفی گذاشته و همین مساله حیات گونه های مختلف گیاهی و جانوری را تهدید می کند. تحقیقات بیشتر برای تهیه نقشه ای جامع از منابع آبی زیرزمینی و پیش بینی وضعیت خشکسالی در نقاط مختلف دنیا بر همین مبنا در جریان است.