کوچکترین چراغ قوه دنیا ساخته شد

خط رند ۹۱۲: کوچکترین چراغ قوه دنیا با طول ۲.۵۴ سانتی متر ساخته شده است. این چراغ قوه به اندازه ای کوچک است که می توان آنرا به حلقه کلید اضافه کرد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، ابزارهای کوچکی که به حلقه کلید آویزان می شوند، این روزها بسیار محبوب شده اند. اما تعداد اندکی از آنها به اندازه Subجمع وجور هستند.
این گجت کوچکترین چراغ قوه دنیا نام گرفته و طول آن ۲.۵۴ سانتی متر و قطر آن ۱.۲۷ سانتی متر است. این چراغ قوه به اندازه ای نور فراهم می آورد که فرد بتواند قفل در را در شب بیابد.
این چراغ قوه چیزی شبیه نوک یک گلوله اسلحه و فرفره است که بدنه ای از جنس آلومینیوم دارد. این ابزار تا عمق یک متری، ضد آب و همین طور ضد گرد وغبار است.

۳ باتری سکه ای AGI نیروی مورد نیاز آنرا تامین می کنند. هر ست از باتری ها برای یک سال مصرف کافی است.
شرکت Malboro & Kane در لندن آنرا ابداع کرده است.