برای کالاهای مصرفی؛ برچسب نامرئی چند بار مصرف با نور تولید شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ برچسب زدن بر روی محصولات برای آگاه شدن مشتری از خصوصیت های آن یکی از اصول بازاریابی است و پیشرفت فناوری تولید برچسب های چندبار مصرف نامرئی را با استفاده از نور ممکن کرده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه درسدن آلمان که این برچسب ها را طراحی نموده اند، می گویند آنها شفاف و سیاه رنگ بوده و با استفاده از ورقه های پلاستیکی حاوی مولکول های فلورسنت تولید شده اند.
ضخامت این برچسب های نامرئی کمتر از ۵۰ میکرومتر بوده و بنابراین نازک تر از موی انسان هستند. مولکول های فلورسنت معمولا در تاریکی غیرفعال باقی می مانند. چونکه اکسیژن موجود در پلاستیک حاوی این ماده انرژی نوری آنها را جذب می کند. اما وقتی بخشی از این برچسب در معرض نور ماوراء بنفش قرار می گیرد، واکنش شیمیایی باعث حذف اکسیژن و روشن شدن برچسب می شود.
با استفاده از اشعه ماورا بنفش یا لیزر می توان تنها بخش هایی از یک برچسب نامرئی را مشاهده کرد و البته این روش نیاز به استفاده از برچسب های سنتی کاغذی یک مرتبه مصرف را هم از بین می برد. گفتنی است که این برچسب ها تا ۴۰ بار قابل استفاده هستند و تولید هر متر مربع آنها کمتر از ۲ یورو هزینه در بر دارد.