از سوی معاونت علمی؛ کتاب ۴۰ سال علم، فناوری و نوآوری منتشر گردید

به گزارش خط رند ۹۱۲ کتاب ۴۰ سال علم، فناوری و نوآوری کشور همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب منتشر گردید.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی اضافه کرد: کتاب ۴۰ سال علم، فناوری و نوآوری با نگاه به چهار دهه توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران اسلامی توسط نشر دانش بنیان فناور انتشار یافته است. وی افزود: توسعه علمی و فناورانه در این سال ها اولویت همیشگی کشور بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بارها تاکید کرده اند که شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش پیدا کند یا متوقف شود. کرمی اظهار داشت: این تاکیدات چراغ راه تلاش های متخصصان در سال های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. در سال های اخیر شاهد طی این مسیر و حرکت به سمت اقتصادی دانش بنیان، درون زا و صادرات گرا هستیم. وی به تشریح مسیر حرکت علمی در این سال ها پرداخت و بیان کرد: دهه ۷۰ اولین گام ها در استقلال علمی و فناورانه برداشته شد. این مسیر در دهه ۸۰ به صورت هدفمند و با هدف توسعه علمی و فناورانه تعقیب شد تا اینکه در دهه ۹۰ با اجرای قوانینی همچون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور تقویت شد. در این دوره با شکل گیری زیر ساخت هایی چون مراکز نوآوری و شتابدهنده ها رشد شرکت های نوپا و فرآیند تجاری سازی دستاوردهای فناورانه هم توسعه یافت. مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: ازاین رو در این کتاب تلاش شده تا مروری اجمالی بر مهم ترین تلاش ها و دستاوردهای ایران در حوزه علم، فناوری و نوآوری در چهار دهه اخیر در سه بخش مجزا داشته باشیم. بر این اساس در فصل نخست روند توسعه زیرساخت ها و منابع فناوری و نواوری در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می شود. کرمی با اشاره به اینکه دستاوردهای نظام علم و فناوری در بخش دوم به تصویر کشیده می شود، اظهار داشت: این فصل به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در انتشارات علمی، توسعه فناوری و هم اقتصاد دانش بنیان می پردازد. در نهایت هم فصل سوم نگاهی به مسیر پیش روی ایران در حوزه علم و فناوری است و تصویر الهام بخشی است که با عنایت به پیشرفت های اخیر می توان انتظار داشت.