توسط یک استارت آپ ؛ گوشت ماهی در آزمایشگاه تولید شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ استارت آپی در کالیفرنیا گوشت ماهی را در آزمایشگاه تولید کرده اند. بدین سان علاوه بر محافظت از آبزیان در اقیانوس ها از ورود آلودگی به بدن انسان هم جلوگیری می شود.
دریافت ۸ MB به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، گوشت هایی که در آزمایشگاه پرورش یافته اند به حفاظت از اقیانوس ها کمک می کنند. درهمین راستا یک استارت آپ کالیفرنیایی گوشت ماهی پرورش می دهد. بدین وسیله علاوه بر آنکه انسان ها می توانند از طعم گوشت لذت ببرند، از آبزیان هم محافظت می شود. محققان برای تولید این نوع گوشت، ابتدا سلول های باکیفیت ماهی را جمع آوری می کنند و در آزمایشگاه پرورش می دهند. با کمک این روش از ورود هرگونه آلودگی به بدن انسان هم جلوگیری می شود.