سریع ترین ردیاب الکترون ابداع شد

خط رند ۹۱۲: محققان یک ردیاب الکترون ابداع نموده اند که می تواند تصاویر را در مقیاس اتمی ۶۰ بار سریع تر از هر ردیاب مشابهی ثبت کند. این سریعترین ردیاب الکترون هم اکنون است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از انگجت، محققان بخش انرژی آزمایشگاه «لارنس برکلی» در آمریکا، یک ردیاب الکترون جدید ابداع نموده اند که می تواند تصاویر را در سطح اتمی با سرعتی بسیار بیشتر از قبل ثبت کند. یکی از موارد استفاده احیانا این فناوری درک بهتر از اتفاقاتی است که در مقیاس بسیار کوچک در باتری ها و میکروتراشه ها می افتد. بدین سان می توان از ایجاد خسارات جلوگیری کرد. از طرف دیگر یک میکروسکوپ الکترونی می تواند اختلالات در سطح اتمی را ردیابی کند. هم اکنون این سریع ترین ردیاب موجود است و می تواند راهگشای اکتشافات جدیدی باشد. ردیاب مذکور تصاویر را در مقیاس اتمی ۶۰ بار سریع تر از هر نمونه ردیاب مشابهی ثبت می کند. دانشمندان با کمک این فناوری می توانند کل یک آزمایش را فیلمبرداری کنند. ردیاب الکترون که ۴D Camera باز نامیده می شود مقدار انبوهی داده (حدود ۴ ترابایت در دقیقه) تولید می کند. «پیتر اریکس» یکی از محققان فعال در این آزمایشگاه می گوید: مقدار داده تولید معادل تماشای ۶۰ هزار فیلم با کیفیتHD بطور همزمان است. برای این منظور محققان شبکه ای میان میکروسکوپ و ابررایانه ایجاد کردند تا این اطلاعات را بطور مرتب کنترل کنند.