توسط محققان پزشکی؛ ذرات نانو به موش ها قابلیت دید در شب می دهد

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان در یک آزمایش، نانوذراتی ابداع کردند که به صورت قطره وارد چشم موش ها شد و به آنها توانایی مشاهده نور مادون قرمز نزدیک را داد. بدین سان حیوان به قابلیت دید در شب دست پیدا کردند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان توانسته اند به صورت موقت به موش ها توانایی مشاهده نور مادون قرمز نزدیک(near-infrared (NIR را می دهد و بدین سان حیوانات به قابلیت دید در شب دست پیدا کردند. پستانداران هم مانند انسان فقط می توانند نور را در طیف قابل مشاهده پردازش کنند. محققان در دانشکده پزشکی ماساچوست تحقیقاتی انجام دادند تا امکان گسترش این قابلیت را بررسی نمایند و به موش ها قابلیت ردیابی طیف امواج مادون قرمز را می دهد. اشیا در محیط های تاریک و روشن این امواج را از خود منتشر می کنند. برای این منظور محققان ذرات نانویی از جنس پروتئین های لکتین را ابداع کردند که به وسیله قطره به چشم حیوانات منتقل شد. هنگامیکه این ذرات وارد چشم موش شدند، پروتئین ها آنها را به سلول های دریافت کننده نور در شبکیه چشم منتقل کردند. بدین سان ذرات به سلول های این قسمت از چشم چسبیدند. درمرحله بعد نانوذرات بعنوان یک نانو آنتن عمل و به نورNIR واکنش نشان دادند. به عبارت دیگر نانو ذرات نورNIR را به نور سبز قابل مشاهده تبدیل و سلول های دریافت کننده نور آنرا ردیابی کردند. در تست های آزمایشگاهی موش ها توانستند به صورت موفقیت آمیز بین الگوهای مختلف نورNIR تمایز قایل شوند و واکنش نشان دهند. این الگوهای نور توسط یک لامپ ایجاد می شد. از جانب دیگر توانایی موش ها برای رصد نورهای قابل مشاهده تغییر نکرد. البته توانایی رصد نورNIR بعد از دو هفته از بین رفت و هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشد. «گانگ هان» در این باره می گوید: این نانو آنتن ها به دانشمندان کمک می نماید به سوالات مهم پاسخ دهند مانند آنکه مغز سیگنال های بصری را چگونه تعبیر می کند. علاوه برآن به درمان نابینایی هم کمک می نماید.