کوشش برای بومی سازی جوهرهای ضد جعل نانویی

به گزارش خط رند ۹۱۲ پژوهشگران کشور در تحقیقات آزمایشگاهی خود به فرمولاسیون نانوجوهر ضد جعل دست پیدا کردند که می توان از آن، جهت افزایش امنیت اسکناس ها و اسناد مالی بهره برد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، با پیشرفت فناوری در حوزه چاپ اسکناس، فناوری در حوزه جعل اسناد هم به همین سرعت در حال گسترش است. از این رو مؤسسات مالی و بانک های مختلف در دنیا به دنبال روش هایی برای ارتقای امنیت اسناد مالی خود هستند.
یکی از رویکردهای پیشگیری از جعل اسناد، استفاده از جوهرهای ضدجعل در چاپ و نشان دار کردن اسناد است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. حال یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز موفق شده اند با به کارگیری فناوری نانو، به دانش فنی تولید نیمه صنعتی جوهرهای ضدجعل دست یابند.
دکتر حسین روغنی ممقانی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از جوهرهای ضدجعل به منظور ارتقای امنیت اسناد مالی و امنیتی کشور و قیمت بالای این جوهرها، تولید این جوهرها در کشورها را ضروری دانست و اضافه کرد: در طرح حاضر ما موفق به تولید نیمه صنعتی یک نانوجوهر پایه آبی شده ایم که به صورت هم زمان از دو نوع خواص نوری برخوردارست، به نحوی که می توان از آن جهت ضدجعل کردن اسناد مالی و امنیتی استفاده نمود.
وی افزود: از مهم ترین نتیجه این طرح می توان به صرفه جویی قابل توجه در هزینه های تأمین جوهرهای ضدجعل و همینطور افزایش قابل توجه ضریب امنیت این جوهرها اشاره نمود.
به گفته این محقق، نانوجوهرهای تولید شده در این طرح بر خلاف نمونه های مشابه موجود در بازار، به صورت هم زمان از دو خاصیت نوری فتوکرومیک و فلورسانس بعنوان نشانه های امنیتی بهره می برند؛ بدین مفهوم که هنگامی که این جوهرها در معرض تابش فرابنفش قرار می گیرند ضمن تغییر رنگ، تابش فلورسانس هم خواهند داشت. همینطور حضور گروه های عاملی قطبی در ساختار این نانوجوهرها، باعث تثبیت مناسب ذرات آن بر روی کاغذ می شود.
این تحقیقات حاصل تلاش های دکتر حسین روغنی ممقانی، عضو هیأت علمی، امین عبدالهی- دانشجوی مقطع دکتری و کیوان سهندی زنگ آباد، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند تبریز است.
نتایج این کار در چارچوب یک در مجله ACS applied materials & interfaces با ضریب تأثیر ۸.۰۹۷ (جلد ۱۰، شماره ۴۵، سال ۲۰۱۸، صفحات ۳۹۲۷۹ تا ۳۹۲۹۲) انتشار یافته است.