نرخ قبلی برقرار ماند کسر ۱۰ هزار تومان برای پیامک های سالانه بانکی

به گزارش خط رند ۹۱۲ مبلغ ۱۰ هزار تومان به ازای هر حساب، بابت کارمزد سالانه ارسال پیامک کسر می شود و مشتریانی که تمایلی به استفاده از خدمات پیامکی در سال آینده ندارند، می توانند با رجوع حضوری به شعب و باجه های بانکی، از این خدمات انصراف دهند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، بر مبنای مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رویه جاری بانک ها در خصوص ضرورت اطلاع رسانی به موقع تمامی عملیات واریز و برداشت حساب های مشتریان از راه ارسال پیامک، مقرر است مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر حساب بابت کارمزد سالانه ارسال پیامک کسر شود.
حساب هایی که مشمول کارمزد شده اما کسری موجودی دارند، بعنوان بدهی حساب منظور شده و به محض تکمیل موجودی، کارمزد مربوطه از حساب مذکور کسر می شود. همینطور مشتریانی که تمایلی به استفاده از خدمات پیامکی در سال آینده ندارند می توانند به شعب یا باجه های این بانک در سراسر کشور رجوع و فرم انصراف را تکمیل و ارائه نمایند.
طبق اعلام پست بانک، سپرده های حقوق کارکنان، سپرده های بلندمدت، سپرده های دهیاری ها، حساب های کارگزاران باجه های بانکی و حساب های حقوقی مشمول دریافت کارمزد مذکور نمی گردد.
در صورتیکه هر یک از مشتریان بانکی، علیرغم عرضه فرم انصراف یا مواردی که شامل استثنا می شود، کارمزدی از حساب آنها کسر شده باشد، می توانند با رجوع به شعب و باجه های بانک در سراسر کشور، وجه کسر شده را مسترد کنند.