برق ایستگاه فضایی بین المللی مختل شد

خط رند ۹۱۲: اختلال در شبکه برق ایستگاه فضایی بین المللی سبب شده ارسال محموله همراه کپسول دراگون به این آزمایشگاه تا روز جمعه به تاخیر بیفتد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از فیز، اختلال در برق ایستگاه فضایی بین المللی به تأخیر در ارسال کپسول دراگون و محموله آن منجر گردیده است. قرار بود امروز اسپیس ایکس یک محموله را به ایستگاه فضایی بین المللی ببرد اما به سبب اختلال در عملکرد یک سوئیچ برق در ایستگاه فضایی این مأموریت لغو شده است. این اختلال سبب شده ۲ کانال برق از کاربیفتند. اما بگفته ناسا ۶ کانال باقیمانده برق بطور معمول فعالیت می نمایند. ناسا تاکید دارد ۶ فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی در وضعیتی ایمن قرار دارند. اما به سبب اختلال در شبکه برق خورشیدی، پرتاب کپسول اسپیس ایکس تا جمعه به تأخیر می افتد. ناسا تصمیم دارد پیش از ارسال کپسول دراگون واحد معیوب را جایگزین کند. در این ایستگاه فضایی پنل های خورشیدی الکتریکی را برای کل آزمایشگاه جمع آوری و ذخیره می کنند. هرگونه اختلالی در این سیستم حیاتی به قطع برق و اختلال در عملیات ها منجر می شود.

منبع: