با کمک حسگرهای آب و هواشناسی؛ اینسایت واکنش میان گرد و غبار و باد را در مریخ رصد کرد

به گزارش خط رند ۹۱۲ لندر اینسایت با کمک سنسورهای آب و هواشناسی برای اولین بار اطلاعات مربوط به واکنش میان گرد و غبار و باد های مریخ را ثبت کرده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیلی میل، طوفان گرد و غبار در سال ۲۰۱۸ میلادی به آخر مأموریت کاوشگر فرصت در سیاره سرخ منجر گردید. اما بهرحال باد و گردوغبار بخشی از رویدادهایی هستند که در سیاره سرخ اتفاق می افتند. این در شرایطی است که به نظر می آید لندر «اینسایت» ناسا که چندماه قبل در سیاره سرخ فرود آمد، از این رویدادها نجات یافته است. بعد از تجمیع گردو غبار روی پنل های خورشیدی این لندر، وزش بادهای مریخی تا اندازه ای این گردوغبار را پاک کرد و این امر به صورت موقت سطح انرژی لندر را افزایش داد. از جانب دیگر لندر مذکور با کمک سنسورهای آب و هوا شناسی برای اولین بار واکنش های میان گردوغبار و باد در مریخ را رصد کرده است. بدین سان با بررسی اطلاعات ثبت شده، دانشمندان چشم اندازی جدید برای مأموریت های اکتشافی آتی به دست می آورند. البته لندر اینسایت از زمان حضور در مریخ با حوادث بزرگی روبرو نشده است. بعد از وزش گردبادی در مریخ قابلیت تولید انرژی یکی از پنل های خورشیدی آن ۰.۷ و دیگری ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرد. این درحالی است که لندر آمار و اطلاعاتی دست اول از این رویداد در مریخ ثبت کرده است. رالف لورنز یکی از دانشمندان تیم اینسایت می گوید: البته وزش بادها تفاوت زیادی در میزان انرژی تولید ئنل ها ایجاد نکرد. اما ثبت اطلاعات مربوط به واکنش های میان باد و گردو غبار در مریخ بسیار جالب است. این اطلاعات به ما کمک می نماید دریابیم با وزش چه میزان باد، گرد و غبار از روی سطح مریخ بلند می شود. طبق اطلاعات سنسور APSSاینسایت طی گردبادی که در یکم فوریه در مریخ روی داد، جهت باد ۱۸۰ درجه تغییر نمود. بیشترین سرعت باد در این رویداد ۲۰ متر بر ثانیه بوده است. آیمریک اسپیگا یکی از دانشمندان شرکت کننده در پروژه اینسایت می گوید: سریع ترین بادی که اینسایت به صورت مستقیم در مریخ رصد کرده با سرعت ۲۸ متر بر ثانیه وزیده است. ازاین رو گردبادی که باد را از روی پنل های خورشیدی مریخ زدوده، قدرتمند بوده است. بدون گردباد سرعت بادها در مریخ معمولاً بین ۲ تا ۱۰ متر بر ثانیه است.