سهم تلگرام در ایجاد محتوا چقدر است؟

به گزارش خط رند ۹۱۲ اگر تأثیرات مثبت و حتی کارآفرینی که امروزه از راه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بوجود آمده را نادیده بگیریم، شاید بخشی اعظمی از این فضا به سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت افراد محدود باشد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، باآنکه یکی از علل پررنگ کردن نقش شبکه های اجتماعی داخلی، رفع انحصار از فضای پیام رسانی خارجی بود که نقش زیادی در هنجارشکنی ها دارند، اما برخی آمارها نشان می دهند سهم محتواهای سیاسی موافق و مخالف در این فضا کمتر از ۱۰ درصد و سهم مطالب غیراخلاقی کمتر از یک درصد است.
با این حال، نمی توان انکار کرد که شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، نقش پررنگی در شکل گیری بخشی از فرهنگ جامعه دارند و همان گونه که از اسمشان هم پیداست، می توانند بر اجتماع تأثیر بگذارند. اما نمی توان این تأثیر را صرفاً در آثار منفی خلاصه کرد. اگر تأثیرات مثبت و حتی کارآفرینی که امروزه از راه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بوجود آمده را نادیده بگیریم، شاید بخشی اعظمی از این فضا محدود به سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت افراد شود.
در این راستا اخیراً امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- با انتشار تصویر زیر در توئیتر خود نوشته است: طبق گزارش آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۹۷ در بین ۲۸۱۷ پست پربازدید تلگرام سهم هر دسته آمده است. سهم محتوای غیرسیاسی ۹۱ درصد است و در بین آنها هم تنها ۱.۳ درصد ماهیت براندازانه دارند. حدود ۹۹.۶ درصد پست ها غیراخلاقی نیستند (سهم مطالب غیراخلاقی تنها ۰.۳۵ درصد است).

درنهایت به اعتقاد کارشناسان، این مورد که چرا یک پیام رسان خارجی تا اندازه ای همه گیر شود که بتواند از ۸۰ میلیون جمعیت کشور و ۴۰ میلیون را مخاطب خود کند که در خیلی از موارد و حتی فراتر از پیام رسانی، همچون اطلاع رسانی و کاریابی از آن استفاده کنند، همچون مواردی است که باید از لحاظ روان شناسانه و از بعد اجتماعی به آن پرداخت.