جهانگیری: وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به ۳۰ درصد رسید

خط رند ۹۱۲: معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: با تلاش های انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته به طوریکه امروز به ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره نمود و اضافه کرد: با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است.
وی اشاره کرد: اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می تواند در چارچوب بودجه در راه توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
جهانگیری بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور اصرار کرد و اظهار داشت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما به علت فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برون داد این پژوهش ها در فاکتورهای اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد.
جهانگیری تصریح کرد: حتی گاهی امکان دارد در بعضی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
وی همین طور از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد.
جهانگیری تصریح کرد: اصل این پیشنهاد خوب است اما با عنایت به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا بررسی شود تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی نمایش شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در این بازبینی و بررسی دوباره باید قانون مند بودن این پیشنهاد باز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد.
جهانگیری با بیان این که امروز سپس اجرای ۶ برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، تصریح کرد: باید تلاش نماییم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیشتر از پیش برقرار شود.
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار نمود: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خودرا بالا برند و به این مساله بیشتر از گذشته توجه داشته باشند.

منبع: