رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی: خدمات لیزینگ بازارسازی محصولات دانش بنیان را تسهیل می کند

خط رند ۹۱۲: رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: به واسطه خدمات لیزینگ بازارسازی محصولات دانش بنیان قدری تسهیل می شود بطوریکه شرکت های دانش بنیان بهنگام مذاکره، می توانند بسته های مالی به خریداران دهند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در نشست مدیران صندوق نوآوری با شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات دوار و نیروگاهی با اشاره به مشکلات حوزه تولید در کشور اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان نیز از مشکلات حوزه تولید مستثنی نیستند، اما ارزشمندی کار این شرکت ها در اقتصاد کشور بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی تغییر نگاه به شرکت های دانش بنیان و تسریع در روند درخواست شرکت های کوچک را از دستاوردهای اخیر صندوق نوآوری و شکوفایی برشمرد و اضافه کرد: در گذشته شرکت های کوچک و بزرگ دانش بنیان با ظرفیت های مختلف و خاصیت های متفاوت، می بایست برای دریافت خدمات مالی صندوق نوآوری در یک صف می ایستادند، اما حالا و در دوره جدید این رویه اصلاح شده است.
وحدت با اشاره به تجمیع سه معاونت صندوق نوآوری و شکوفایی در یک معاونت برای تسهیل در اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در دوره جدید فعالیت این صندوق، درباره مکانیزم های نمایش این خدمات به شرکت های کوچک و بزرگ، اظهار داشت: شرکت های کوچک از این پس برای گرفتن تسهیلات باید به صندوق های پژوهش و فناوری بازگشت کنند و دیگر نیازی به بازگشت به صندوق نوآوری و شکوفایی ندارند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق های پژوهش و فناوری و نیز پارک های علم و فناوری را همچون مراکز رفع نیازهای مالی شرکت های کوچک دانش بنیان و فناور معرفی نمود.
وحدت با اشاره به اینکه ابزارهای سرمایه گذاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های بزرگ دانش بنیان فعال است و این شرکت ها می توانند از این ابزار استفاده کنند، اظهار نمود: در دوره جدید روند صدور ضمانتنامه ها تسریع شده است، به شکلی که اگر حد اعتباری شرکت ها، یک بار مشخص شده باشد دیگر این روند یک روزه انجام می شود. صدور این ضمانتنامه نیز اخیرا به بانک مستقر در صندوق سپرده شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایش تسهیلات، ویژه خرید تجهیزات آزمایشگاهی در چارچوب وام قرض الحسنه را از دیگر خدمات این صندوق به شرکت های دانش بنیان عنوان نمود.

منبع: